Δημιουργούμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για όλες τις γυναίκες

Η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί ένα πραγματικό πρόβλημα με σοβαρές συνέπειες για ολόκληρη την κοινωνία. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ActionAid, το 85% των γυναικών στην Ελλάδα έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία. Το κόστος, ηθικό, σωματικό, ψυχικό, επικοινωνιακό και οικονομικό, είναι τεράστιο. Το έργο Safe at Work στοχεύει στην καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία και την ενίσχυση του προστατευτικού πλαισίου με εμπειρικά δεδομένα και προτάσεις πολιτικής, και αναμένεται να προσεγγίσει πάνω από 200.000 άτομα πανελλαδικά. Μέσα από την παροχή στοχευμένων υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων ή επιζησασών, την παροχή μηχανισμών και εργαλείων πρόληψης και αντιμετώπισης στο σύνολο του κόσμου της εργασίας και εμπεριστατωμένης γνώσης για τον τρόπο σκέψης των ανδρών, το έργο θα δημιουργήσει έναν πολύπλευρο μηχανισμό προστασίας από τη σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, τροφοδοτώντας με εμπειρικά δεδομένα την εφαρμογή της ανάλογης νομοθεσίας, για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των γυναικών, μέσα από την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

Άξονες δράσης

Στο πλαίσιο του προγράμματος υιοθετείται μια ολιστική προσέγγιση του προβλήματος που κινείται σε πέντε άξονες:

  1. Τη δωρεάν συμβουλευτική των θυμάτων ή επιζησασών μέσω του προγράμματος Speak Out.
  2. Τη διαμόρφωση και ενίσχυση του νομικού πλαισίου στη χώρα.
  3. Τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και την εκπαίδευση των στελεχών του ανθρώπινου δυναμικού και εργαζομένων σε όλο το φάσμα του εργατικού δυναμικού, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.
  4. Την έρευνα και καταγραφή των αντιλήψεων των ανδρών σε σχέση με τη σεξουαλική παρενόχληση.
  5. Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρέος κοινού για τη σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία.
Στόχοι του προγράμματος
  • Η ενίσχυση της υποστήριξης των θυμάτων ή επιζησασών σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία.
  • Η ενημέρωση για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, μέσα από συμβουλευτική και συμπαράσταση, καθώς και η εκπαίδευση φοιτητών νομικής και νέων δικηγόρων.
  • Η ενίσχυση του προστατευτικού πλαισίου πρόληψης για την εξάλειψη της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία, μέσα από την εκπαίδευση εργαζομένων, στελεχών ανθρώπινου δυναμικού και εργοδοτών.
  • Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και αλλαγή νοοτροπίας και στάσης σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας, με έμφαση στον ανδρικό πληθυσμό και στο κοντινό περιβάλλον των θυμάτων ή επιζησασών.
«Safe at Work»: Η καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία είναι υπόθεση όλων μας

Η σεξουαλική παρενόχληση μας αφορά όλες και όλους!

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Safe At Work»

Το έργο Safe at Work υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την ActionAid και εταίρους την Επιτροπή Ερευνών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, τις Women On Top, τον Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελλάδας και τη DATAWO.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Solidarity Now. Διάβασε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr